Powrót do: Znane Firmy

Przenosniki rolkowe napędzane i grawitacyjne


Czynnością, która w każdym magazynie zajmuje najwięcej czasu, jest przemieszczanie palet. Dlatego też praktycznie każda firma stara się tą czynność zautomatyzować, tak aby nie tracić zarówno czasu pracowników, jak również pieniędzy na ten cel.

Najbardziej popularnym ze sposobów na realizację tego zadania są systemy automatycznego transportu, wśród których wyróżnić można między innymi przenośniki paletowe rolkowe. Dzięki tego rodzaju urządzeniom można dość mocno usprawnić swój system logistyczny w magazynie.

Przenośniki rolkowe - korzyści

W przypadku dużych magazynów czas przenoszenia palet może być bardzo duży. Pochłania to sporo czasu pracy pracowników oraz wymaga nieprzerwanej pracy urządzeń transportu bliskiego, takich jak wózki paletowe, widłowe i inne urządzenia. Poza kosztami minusem tego rozwiązania jest zwiększone ryzyko wypadków różnego rodzaju.

Jeśli zastosuje się przenośniki paletowe grawitacyjne czy też rolkowe to konieczność korzystania z urządzeń transportu bliskiego zostaje znacznie ograniczona, co poprawia wydajność i bezpieczeństwo. Kolejną zaletą automatycznych systemów jest fakt, że są bardzo uniwersalne. Za ich pomocą można zbudować zarówno kilkumetrowe proste odcinki, jak również bardzo skomplikowane systemy łączące wiele różnych stref na magazynie czy też produkcji.

Przenośniki rolkowe napędzane i grawitacyjne - bezpieczeństwo

Wszystkie przenośniki rolkowe grawitacyjne i napędzane dla zachowania odpowiedniego bezpieczeństwa wyposażone są w specjalne elementy zabezpieczające. Do elementów takich zaliczają się mechaniczne (odbojniki, prowadnice, naprowadzacze) oraz elektroniczne, wśród których są fotokomórki śledzące ruch palet.

Produkcja i magazynowanie

Przenośniki rolkowe nadają się nie tylko do transportu materiałów po samym magazynie, ale także do łączenia go z produkcją. Za ich pomocą ładunki mogą być pobierane bezpośrednio z zakończenia linii produkcyjnych czy też obszaru kontroli jakości. Dzięki ich zastosowaniu można do minimum ograniczyć konieczność udziału człowieka w procesie transportu palet.
KOMENTARZE:

Brak komentarzy