Powrót do: Znane Firmy

Import z Chin - za i przeciw


Zanim podejmiemy decyzje o imporcie towaru z Chin, musimy poważnie zastanowić się nad jego opłacalnością oraz czy sam import nie będzie stanowił dla nas problemu i nie zostaniemy obciążeni żadnymi obostrzeniami.

Co robi Inspekcja Handlowa

Ważne w tym momencie staje się zagadnienie Inspekcji Handlowej, która zajmuje się kontrolą produktów sprzedawanych w Polsce. Kontroli (audyt w Chinach)podlega przede wszystkim legalność producentów oraz produkty, które trafiają do narodowego obrotu handlowego.


Decydując się więc na bycie importerem musimy upewnić się czy wybrany przez nas towar spełnia wszystkie normy i ma prawo bytu na rodzimym rynku. Dalej musimy zrobić rachunek kosztów importowych, jeśli wynik nie będzie dla nas zadowalający warto się zastanowić nad sensownością całego przedsięwzięcia.

Analiza rynku zbytu

Kolejnym ważnym elementem jest analiza rynku zbytu produktów w Chinach, tak aby wiedzieć czy mamy szanse stać się partnerem handlowym chińskiego producenta. Jeszcze jednym istotnym elementem przeważającym na korzyść bądź też niekorzyść importu z Chin jest koszt i czas transportu.  Import z Chin odbywa się wyłącznie drogą morską lub lotniczą, trzeba zatem wziąć poprawkę na specyfikę tego typu transportu. 
KOMENTARZE:

Brak komentarzy